DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rejestrujemy zbiory danych w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( GIODO ).

Obsługujemy kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Przeprowadzamy wewnętrzne audyty z obszaru ochrony danych osobowych.

Na co dzień udzielamy wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych:

 • – doradzamy działom HR w przetwarzaniu danych osobowych pracowników;
 • – doradzamy ABI w zakresie zagadnień IT związanych z ochroną informacji;
 • – doradzamy działom sprzedaży i marketingu w zakresie zagadnień związanych przetwarzaniem danych osobowych konsumentów.

Doradzamy w opracowaniu polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Sporządzamy pozostałą dokumentację z zakresu przetwarzania danych osobowych:

 • – wzory imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • – formularze zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • – klauzule realizujące tzw. obowiązki informacyjne administratora danych.

Sporządzamy oraz negocjujemy umowy z zakresu przetwarzania danych osobowych:

 • – umowy zakupu baz danych,
 • – umowy zlecenia przetwarzania danych osobowych,
 • – umowy udostępnienia danych,

Zapewniamy prawną obsługę komercyjnych projektów, powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak:

 • – budowa i obsługa programów lojalnościowych,
 • – realizacja kampanii sprzedażowych i marketingowych,
 • – budowa i obsługa sklepów internetowych,
 • – realizacja międzynarodowych projektów korporacyjnych.