OBSŁUGA KONTRAKTÓW I SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Zajmujemy się bieżącą obsługą kontraktów. Konstruujemy umowy dedykowane specyficznym stosunkom zobowiązaniowym. Projektujemy i opiniujemy standardowe umowy wykorzystywane w relacjach gospodarczych. Uczestniczymy w negocjacjach.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze:

– umów handlowych zawieranych z sieciami handlowymi,
– umów z zakresu specjalistycznych projektów IT, w tym umów dotyczących dostawy, modyfikacji oraz serwisowania oprogramowania,
– umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych,
– umów z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym umów zlecenia przetwarzania danych osobowych,
– umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o świadczenie usług pracy tymczasowej oraz outsourcingu usług kadrowo – płacowych.

Zajmujemy się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego.

W ramach ww. obsługi zapewniamy:

– obsługę posiedzeń statutowych organów spółek,
– opracowanie projektów uchwał,
– reprezentację w postępowaniu przed KRS,
– obsługę corocznego procesu zatwierdzenia roku obrotowego.

Przeprowadzamy procesy rejestracji, łączenia, przekształceń oraz likwidacji spółek.

Przerejestrowujemy spółki z RHB do KRS.

Doradzamy w negocjacjach i przygotowaniu umów nabycia udziałów.