KANCELARIA

Berger Legal Counsel Kancelaria Radcy Prawnego Anna Dziedziejko – Berger, powstała na początku 2014 roku. W stosunkowo krótkim okresie czasu kancelarii udało się zbudować solidne podstawy do jej dalszego rozwoju oraz nawiązać trwałe relacje biznesowe z partnerami gospodarczymi.

Głównym atutem kancelarii jest jej biznesowa formuła doradztwa prawnego, która zapewnia dostęp do funkcjonalnych i możliwie elastycznych rozwiązań prawnych, dedykowanych właściwie rozpoznanym potrzebom klienta.

Dążymy do wypracowania modelu współpracy, w którym pełnić będziemy rolę partnera biznesowego, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera działania klienta w realizacji jego celów.

PRAWNICY

Potencjał kancelarii w głównej mierze stanowi wiedza oraz doświadczenie zawodowe i biznesowe jej założyciela. Potencjał ten dodatkowo umacniają współpracownicy kancelarii oraz stała współpraca z kancelarią adwokacką Wojciecha Czerwińskiego, która zapewnia kancelarii dostęp do opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz wsparcie w sprawach egzekucyjnych i windykacyjnych.

Radca Prawny Anna Dziedziejko – Berger

Właściciel kancelarii, Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczony praktyk i wykładowca. Uczestniczka szeregu szkoleń zawodowych, seminariów i konferencji.

Uczestniczyła w Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo w Internecie, Cloud Computing/ Przetwarzanie w Chmurze, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyła szkolenie z Zarządzania Ryzykiem, zorganizowane przez Akademię Biznesu Ernst & Young w Warszawie.
Ukończyła Kurs Doradcy Podatkowego, zorganizowany przez Zrzeszenie Prawników Polskich w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na rzecz międzynarodowych korporacji, w tym z branży FMCG oraz motoryzacji, jak również obsługując polskie przedsiębiorstwa z sektora handlu i produkcji.

Doświadczony negocjator i doradca w relacjach z partnerami społecznymi. Znawca prawa związkowego.
Koordynator projektów z zakresu zarządzania ryzykiem.
Reprezentant interesów przedsiębiorców na forum ogólnopolskich organizacji i instytucji ( POHID, Lewiatan, PKPP).

Radca Prawny Anna Kapłon

Współpracownik kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Poitiers we Francji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na rzecz  międzynarodowych korporacji, banków, agencji reklamowych oraz firm consultingowo – doradczych.

Doradza w kwestiach związanych z obsługą korporacyjną spółek oraz w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta.

Adwokat Wojciech Czerwiński

Wykonuje zawód adwokata od 1988 roku. Specjalizuje się w sprawach finansowych i podatkowych.  Zapewnia kancelarii dostęp do opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentuje klientów we wszystkich postępowaniach  przed organami skarbowymi, sądami administracyjnymi oraz w sprawach karnych skarbowych. Współpracuje z kancelarią także w sprawach windykacyjnych i egzekucyjnych.

STAWKI

W rozliczeniach z klientami stosujemy stawki ryczałtowe lub godzinowe. Na wysokość stawek w każdym przypadku wpływa specyfika i poziom skomplikowania danej sprawy. Dokonując wyceny danej usługi zawsze staramy się zapewnić przewidywalność oraz mierzalność jej całkowitego kosztu.