Stawki

STAWKI

W rozliczeniach z klientem stosujemy stawki ryczałtowe lub godzinowe. Na wysokość stawek w każdym przypadku wpływa specyfika i poziom skomplikowania danej sprawy oraz jej czasochłonność. Dokonując wyceny danej usługi zawsze staramy się zapewnić przewidywalność oraz mierzalność jej całkowitego kosztu.